Упознајте запослене у школи

директор

управа школе

наставник соло певања

наставник соло певања

наставник виолончела

наставник виолине

наставник виолине

наставник виолине

наставник гитаре

наставник клавира

наставник клавира

наставник клавира

наставник соло певања / упоредни клавир

наставник клавира

наставник хармонике

наставник хармонике

наставник хармонике

наставник хармонике

теоретска настава

теоретска настава

Запослених има

Ненаставног

руководеће, административно,
стручни сарадници, помоћно особље

Наставног

наставници

Одсека

Групе предмета, дувачи, клавир / соло певање, гитара и гудачи, теорија музике

Тимова

самовредновање, развојно планирање, програмирање, безбедност, итд.

Колектив

предуслов сваког успеха у раду