Смотра стваралаштва српских композитора

Од 2012. године, у оргaнизацији ШОМО “Петар Стојановић” Уб, организује се Смотра стваралаштва српских композитора. Циљ смотре је да популарише музику домаћих аутора и приближи их младим слушаоцима и извођачима. Према правилнику смотре, најбољи учесници ће гласовима стручног дела публике бити изабрани за завршни концерт у сали Културног центра Београдa.

Зорана Матић – флаута
Андријана Божић – клавир
Смотра стваралаштва српских композитора
Сала Културног центра Београда – Галерија Арт Гет
новембар 2019. године