Клавирски одсек


Наставници стручног актива клавира изводе наставу за главни предмет, камерну музику, корепетицију и упоредни клавир. Прикључује им се соло – певање. Руководилац актива je Дубравка Радовић, наставница клавира и корепетиције.

Одсек клавира чине и:

Александра Николић, клавир
Тијана Божовић, клавир
Андријана Божић, клавир, корепетиција
Владимир Ђенадер, корепетиција
Маријана Радосављевић, упоредни клавир
Теута Аслани Ђурђевић, соло певање
Светозар Вујић, соло певање