Одсек дувача


Наставници дувачког одсека изводе наставу за главни предмет, камерну музику. Прикључује им се одсек хармонике. Руководилац одсека је Зорана Матић која предаје флауту.

Одсек чине и:
Ђорђе Радовановић – кларинет, саксофон
Дејан Матић – хармоника
Анита Петровић – хармоника