Одсек за теорију музике


Наставници теоретског одсека изводе наставу солфеђа, хора и припремног разреда. Руководилац одсека је Марија Божанић, наставница солфеђа.

Одсек чине и:

Јелена Киселчић, теоретска настава
Јелица Ђорђевић, теоретска настава