Резултати 20. Међународног фестивала

Резултате првог дана фестивала, за соло певање, можете преузети овде.

Резултате другог дана фестивала, за виолончело-контрабас, можете преузети овде.

Резултате другог дана фестивала, за кларинет-саксофон-обоа, можете преузети овде.

Резултате трећег дана фестивала, за виолину, можете преузети овде.

Резултате четвртог дана фестивала, за хармонику, можете преузети овде.

Резултате петог дана фестивала, за гитару, можете преузети овде.

Резултате шестог дана фестивала, за флауту, можете преузети овде.

Резултате седмог дана фестивала, за клавир, можете преузети овде.

Резултате осмог дана фестивала, за клавир, можете презети овде.